??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
สาระดี มีประโยชน์

 
     Best Practice โรงเรียนรักการอ่าน
   
 
     democacy
 
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ห้างแว่นช็อปสตาร์ สาขาโรบินสันมอบแว่นตาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         11 ก.ค. 2562 เวลา 16:49 น.
  ยินดีต้อนรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยปฏิบัติราชการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         8 ก.ค. 2562 เวลา 15:46 น.
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 2
         26 มิ.ย. 2562 เวลา 14:39 น.
  เจ้าหน้าที่จาก สพป.รบ.1 ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         20 มิ.ย. 2562 เวลา 15:43 น.
  คุณครูเอี่ยม - คุณครูกัญญพัช นวลจันทร์ มอบเงินบริจาคทุนการศึกษาให้ักับโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         7 มิ.ย. 2562 เวลา 15:26 น.
  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านเกิงกระเวีย อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มาส่งตัว
         17 พ.ค. 2562 เวลา 13:02 น.
  ประเมินห้องเรียนคุณภาพประจำปี 2562
         18 ก.ค. 2562 เวลา 17:56 น.
  กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562
         15 ก.ค. 2562 เวลา 14:33 น.
  ผอ.สุรีย์ อมาตยพงศ์ มอบเกียรติบัตรคัดลายมือภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2562
         12 ก.ค. 2562 เวลา 16:32 น.
  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         12 ก.ค. 2562 เวลา 13:27 น.
  การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่3/2562
         9 ก.ค. 2562 เวลา 16:54 น.
  นายไพเราะ จันทร์เพชร รองปลัดเทศบาลตำบลจอมบึง พร้อมด้วยคณะสตง.จังหวัดราชบุรี
         23 พ.ค. 2562 เวลา 16:22 น.
  คณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียน มาดำเนินการตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         3 ธ.ค. 2561 เวลา 13:24 น.
  สุขภาพดี๊ดี เพราะโครงการนี้นี่เอง
         11 ก.ค. 2561 เวลา 17:03 น.
  การประชุมเชิงปฏบัติการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
         12 ก.ย. 2560 เวลา 15:40 น.
  การเข้าค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
         7 ก.ย. 2560 เวลา 11:40 น.
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      สมศ.
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
      ครูไทย
เกี่ยวกับเว็บไซด์
เว็บไซด์อื่นๆ
 
 
 
สถิตการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
   
ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย..2561