??????? ?????????????? ?????????????????? ข่าว/กิจกรรม กระดานสนทนา ??????????????
Amazing Slider
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

   
 
     democacy
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นายสุวัฒน์ นาวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปี 4/2567 ร่วมวง PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง "เท่าทันบริบทโลก การเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป"
         19 มิ.ย. 2567 เวลา 21:03 น.
  การประชุมคณะกรรมการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน “สุขาดี มีความสุข” (Happy Toilet) และ “สถานศึกษากายภาพดี คุณภาพดี มีความสุข” เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายที่ 6
         12 มิ.ย. 2567 เวลา 21:11 น.
  ประเมินสถานศึกษาภายภาพดี คุณภาพดี มีความสุข ณ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         11 มิ.ย. 2567 เวลา 11:07 น.
  ห้างแว่นตาช็อปสตาร์วิชั่น จัดโครงการ "ปิดทองหลังพระ" แจกแว่นตาสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ที่มีปัญหาสายตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
         7 มิ.ย. 2567 เวลา 17:19 น.
  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมทองอุไร โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         4 มิ.ย. 2567 เวลา 14:53 น.
  นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
         30 พ.ค. 2567 เวลา 16:40 น.
   โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) เข้าร่วม
         17 มิ.ย. 2567 เวลา 14:50 น.
  การประชุมผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 ครั้งที่ 2/2567
         14 มิ.ย. 2567 เวลา 14:40 น.
  นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2567
         13 มิ.ย. 2567 เวลา 14:04 น.
  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)นำโดย นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
         3 มิ.ย. 2567 เวลา 20:31 น.
  เทศบาลตำบลจอมบึง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวัน
         31 พ.ค. 2567 เวลา 11:44 น.
  การนำเสนอผลลัพธ์ ในการพัฒนาการบริหาร และจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
         25 ก.ย. 2566 เวลา 13:12 น.
  การ Coaching การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 4
         28 ม.ค. 2565 เวลา 10:27 น.
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างความตระหนักในการรับรู้ ประสบการณ์และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาตามแนวปกติใหม่
         19 ส.ค. 2563 เวลา 15:45 น.
  การจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
         7 พ.ค. 2563 เวลา 09:51 น.
  ค่ายสานสัมพันธ์ สองภาษา (English & Chinese Day Camp)
         25 ธ.ค. 2562 เวลา 12:37 น.
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      สมศ.
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
      ครูไทย
เกี่ยวกับเว็บไซด์
เว็บไซด์อื่นๆ
 
 
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียน
free hit counter  

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2567

 
   
   
 
 
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปี2563