อาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)

หมายเลข 1 : อาคารเรียน  1

หมายเลข 2 : อาคารเรียน 2

หมายเลข 3 : อาคารเรียน 3 

 

หมายเลข 4 : อาคารเรียน 4 

 

หมายเลข 5 : บ้านพักครู

หมายเลข 6 : สุขา

หมายเลข 7 : เรือนเพาะชำ

 

หมายเลข 8 : อาคารเอนกประสงค์

 

หมายเลข 9 : โรงอาหาร

หมายเลข 10 : สนามวอลเลย์บอล

หมายเลข 11 : สระน้ำ


หมายเลข 12 : โรงจอดรถและลานเอนกประสงค์
 


 


กลับไปหน้าหลัก


โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ ตลาดบ้านกลาง หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

e-mail :s026@ratchaburi1.org

 
อาคารเรียน1 อาคารเรียน2 อาคารเรียน3 อาคารเรียน4 สุขา เรือนเพาะชำ อาคารเอนกประสงค์ โรงอาหาร สนามวอลเลย์บอล โรงจอดรถและลานเอนกประสงค์ บ้านพักครู สระน้ำ