กิจกรรมภายใน โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี "วันลอยกระทง"
เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2553





   
   
   
   
   
นักวาดรับเกียรติบัตร
 



กลับไปหน้าหลัก



โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ บ้านกลาง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

e-mail : s026@ratchaburi1.org