เด็กไทยฟันดี

ตรวจฟันอยู่เสมอ

ฟันแข็งแรงทุกคน


ลูกชาวบ้านธรรมดาก็ฟันสวยได้


ดื่มนมทุกวันฟันแข็งแรง

สาธิตการแปรงฟันแปรงฟันทุกครั้งหลังอาหาร

รักฟันหมั่นแปรง

 

สถานที่ไม่พอก็แปรงตรงนี้แหละ

ตรวจสุขภาพฟันเคลือบหลุมร่องฟัน

ลูกบ้านจอมบึงฟันสวย


To be number one


โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ที่อยู่ ตลาดบ้านกลาง หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ 032-261151- 032-362036 โทรสาร 032-261151

e-mail : s026@ratchaburi1.org